skip to Main Content

Met Kunst tot de Nacht start in Alkmaar het culturele seizoen! Culturele instellingen presenteren zich op bijzondere wijze aan het (Alkmaarse) publiek. Onder instellingen wordt verstaan: organisaties die zich op enigerlei wijze regelmatig dienstbaar maken aan het publiek en die door middel van Kunst tot de Nacht een feestelijke presentatie geven van hun bijdrage op cultureel gebied.

Instellingen openen gelijktijdig hun deuren in elk geval van 19.00 tot 24.00 uur. Naast het tonen van hun ‘huis’, (een deel van) de reguliere activiteiten c.q. programma organiseert iedere deelnemende instelling een speciale activiteit (gratis). Een en ander naar eigen inzicht en risico. Opgave van deelname en de te organiseren activiteiten wordt gedaan via het inschrijfformulier aan de werkgroep Kunst tot de Nacht in de periode vanaf januari tot 1 april. Voor o.a. de bekostiging van de promotie van deze manifestatie wordt per jaar per deelnemende instelling een lidmaatschapsbijdrage gevraagd en een eenmalig entreebedrag.

De manifestatie Kunst tot de Nacht wordt georganiseerd door de Werkgroep Kunst tot de Nacht die is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemende instellingen. De Werkgroep Kunst tot de Nacht ressorteert onder de Stichting Uit in Alkmaar die tevens de financiële aangelegenheden van de manifestatie beheert. De doelstelling van de Werkgroep is de organisatie en coördinatie van de promotionele activiteiten uit te voeren. Naast een bijdrage van de gemeente Alkmaar in de vorm van een subsidie dragen alle deelnemende organisaties financieel bij aan de bekostiging van de promotionele activiteiten en de openingsact.

De deelnemende instelling
– is gevestigd binnen of rond het centrum van Alkmaar
– biedt gedurende het jaar een wisselend publieksgericht aanbod op het gebied van kunst en/of cultuur (dit ter beoordeling van de Werkgroep KtdN)
– is een professionele organisatie
– organiseert tijdens KtdN (een) bijzondere activiteit(en)
– is bereid mee te denken/werken in de Werkgroep KtdN – is bereid een financiële bijdrage te betalen

Back To Top