skip to Main Content

Culturele instellingen in Alkmaar kunnen deelnemen aan Kunst tot de Nacht. Onder instellingen wordt verstaan: organisaties die zich op enigerlei wijze regelmatig dienstbaar maken aan het publiek en die door middel van Kunst tot de Nacht een feestelijke presentatie geven van hun bijdrage op cultureel gebied.

Inschrijven als aspirant-deelnemer is jaarlijks mogelijk tot 1 april.

Mocht u zich willen inschrijven, neem dan eerst goed de informatie in het reglement door, voor de criteria van deelname. Na opgave zal de stuurgroep Kunst tot de Nacht uw aanmelding beoordelen.

Aanmelding is alleen mogelijk per mail, waarin de volgende informatie is opgenomen:

  • Naam, adres, telefoon, e-mail, contactpersoon, openingstijden van uw instelling
  • Omschrijving van uw instelling
  • Omschrijving van uw wisselend publieksgericht aanbod op het gebied van kunst en/of cultuur dat gedurende een jaar bij u aangeboden wordt (zie criteria deelname KtdN)

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, krijgt u z.s.m. bericht of u aan ‘Kunst tot de Nacht’ kunt deelnemen. Wij zenden u daarna een formulier waarin u de speciale activiteiten kunt opgeven (met evt. fotomateriaal). Maar daarover later.

Meer informatie en aanmelden via info@kunsttotdenacht.nl

Kunst tot de Nacht kan ook een platform zijn voor allerlei culturele activiteiten uit Alkmaar. Hebt u interesse uzelf, uw organisatie of instelling te presenteren tijdens Kunst tot de Nacht, mail dan de volgende gegevens (voor 1 april) aan info@kunsttotdenacht.nl:

  • Naam, adres, telefoon, e-mail, contactpersoon
  • Wie bent u / uw organisatie
  • Omschrijf uw aanbod voor Kunst tot de Nacht (o.a. hoeveel ruimte heeft u nodig, hoe lang duurt het etc.)

Nadat wij uw aanbod hebben ontvangen, zal de werkgroep Kunst tot de Nacht uw aanmelding beoordelen. U krijgt binnen enkele weken bericht.

Back To Top